OØDK inviterer til Norgesseriekvallik 2, 2016-2017

 

Sted: Nilsens Spiseri, Jernbanetorget 2 - Oslo

Dato: 11. mars

Registrering: 09.30 – 10.00
Spillestart: 10.30
 
Turneringen er kun åpen for klubber som spilte runde 1. Avvikling i henhold til NDF’s lover. 
Alle lag som har påbegynt serien ved å delta på Norgesseriekvallik 1 plikter delta på kvallik nr. 2, ref. §2 i statutter for Norgesserien.
”Lag som etter påbegynt seriespill ikke fullfører, ved at laget trekker seg eller blir strøket fra tabellen, (jfr. § 10g) skal betale en bot til NDF tilsvarende det dobbelte av startkontingenten”.

Ved spørsmål, kontakt Gunn Kristiansen
Tlf: 40096540
Epost: madkam74@gmail.com