Kretstinget 2020

Lørdag 15. februar 2020

Protokoll

De viktigsre endringene:

* Endring i spilleavgift og fordelingsnøkkel for Kretsmesterskapene Pentathlon, Par, Parmix, Tripperlmix og Lag.
Spilleavgiften er nå kr. 150,- pr spiller på Par, Parmix, Trippelmix og Lag. Pentathlon ble økt til kr. 300,- pr spiller.

* Innføring av korttidsstraff (§11- Vedtekter).

* Forhåndsbetaling av spilleavgifter, les mer HER

* Tap av kamp istedenfor diskvalifikasjon ved forsinket oppmøte til kamp / uteblivelse.

----------------------------------

Sakspapirer:
Invitasjon med saksliste
Årsberetning
Regnskap
Innkomne forslag
Budsjett