Oppdatert info om turneringer sesongen 2020

Siden styret i oødk ikke har tilgang på lokaler som kan benyttes i henhold til fhi's råd og regler, og fordi leie av lokaler blir for kostbart, så ber vi kretsens klubber som eventuelt har mulighet/tilgang på lokaler om å bistå med gjennomføring av gjenstående turneringer i 2020.
Hvis ikke klubbene kan bidra med dette så må styret se seg nødt til å avlyse resten av årets turneringer.
Eventuell avlysning av resterende turneringer vil også føre til at premiering av Rankinglisten bortfaller for 2020.

Oppsatt terminliste kan avvikes og klubbene står fritt til å velge ledig helger i henhold til NDFs terminliste.

Klubber som er interessert i å ta på seg arrangement må sende tilbakemelding med en plan for sted, dato og hvilke turneringer som ønskes avholdt til Styret innen fredag 11. september.
Vi ønsker fortrinnsvis å få gjennomført Kretsmesterskapen før Kretsrankingturneringer.