Terminliste og resultater Klubbliga sesongen 2015-2016

Oppdatert 14. mai

Runde 1 (21. sept - 27. sept)
ODT-Svingen 8-0
The Playerz-Østfold Stål3 7-1
DGA-HDT 4-4
Østfold Stål1-Glåmdalen 3-5
Yorker-Østfold Stål2 5-3

Runde 2 (5. okt - 11. okt)
HDT-ODT 0-8
Svingen-The Playerz 0-0
Østfold Stål3-DGA 6-2
Marvin East-Østfold Stål1 4-4
Glåmdalen-Yorker 3-5

Runde 3 (26. okt - 1. nov)
ODT-DGA 7-1
The Playerz-HDT 7-1
Østfold Stål3-Svingen 5-3
Yorker-Marvin East 4-4
Østfold Stål2-Glåmdalen 4-4

Runde 4 (16. nov - 22. nov)
ODT-The Playerz
0-0 (The Playerz vinner på WO)
HDT-Østfold Stål3 5-3
DGA-Svingen 3-5
Østfold Stål1-Yorker 5-3
Marvin East-Østfold Stål2 1-7

Runde 5 (7. des - 13. des)
Østfold Stål3-ODT
0-0 (Østfold Stål3 vinner på WO)
Svingen-HDT 2-6
The Playerz-DGA 6-2
Østfold Stål2-Østfold Stål1 6-2
Glåmdalen-Marvin East 2-6

Runde 6 (4. jan - 10. jan)
Svingen-ODT 0-0 (Svingen vinner på WO)
Østfold Stål3-The Playerz 0-8
HDT-DGA 4-4
Glåmdalen-Østfold Stål1 4-4
Østfold Stål2-Yorker 5-3

Runde 7 (15. feb - 21. feb)
ODT-HDT 5-3
The Playerz-Svingen 7-1
DGA-Østfold Stål3 6-2
Østfold Stål1-Marvin East 4-4
Yorker-Glåmdalen 5-3

Runde 8 (14. mars - 20. mars)
DGA-ODT 4-4
HDT-The Playerz 1-7
Svingen-Østfold Stål3 0-0 (Østfold Stål3 vinner på WO)
Marvin East-Yorker 4-4
Glåmdalen-Østfold Stål2 4-4

Runde 9 (4. apr - 10. apr)
The Playerz-ODT
0-0 (The Playerz vinner på WO)
Østfold Stål3-HDT 4-4
Svingen-DGA 2-6
Yorker-Østfold Stål1 3-5
Østfold Stål2-Marvin East 4-4

Runde 10 (2. mai - 8. mai)
ODT-Østfold Stål3
0-0 (Østfold Stål3 vinner på WO)
HDT-Svingen 6-2
DGA-The Playerz 1-7
Østfold Stål1-Østfold Stål2 5-3
Marvin East-Glåmdalen