OØDK inviterer til Kretsmesterskap Cricket 2017

NB! Nytt spillested: Nilsen Spiseri, Jernbanetorget 2 - Oslo

Dato: 7. mai 2017

Registrering: 11.00 – 11.30
Spillestart: 12.00
Spilleavgift: 170,-

Spilleform og premiering etter kretsens statutter.

Kleskode:
Spilleskjorte/klubbskjorte, pent tøy og pene sko.
Dongeri og joggebukser tillates ikke.

Påmelding til Gunn Kristiansen
Email: madkam74@gmail.com
Innen 4 mai kl. 21.00

MERK:
Påmelding er bindende. 
Dersom en spiller ikke møter, er spillerens klubb ansvarlig ovenfor OØDK for spilleavgiften.
Det ble på Kretstinget 13.02.2011 vedtatt at påmelding etter oppsatt påmeldingsfrist gir et ekstra gebyr på kr. 200,- pr. turnering. Pengene går til arrangør.

Hilsen
Styret i OØDK