OØDK inviterer til Kretsranking 3 - 2017

Nilsen Spiseri, Torggata 18b - Oslo

Dato: 12 august 2017

Registrering: 11.00 – 11.30
Spillestart: 12.00
Spilleavgift: 160,-

Spilleform og premiering etter kretsens statutter.

Kleskode:
Spilleskjorte/klubbskjorte, pent tøy og pene sko.
Dongeri og joggebukser tillates ikke.

Påmelding til Gunn Kristiansen
Epost: madkam74@gmail.com
Innen 10 august kl. 21.00