Yorker inviterer til Kretsranking 1 - 2018

Yorker Bar, Myklerudveien 35, 1454 Fagerstrand

Dato: 10. februar 2018

Registrering: 11.00 – 11.30
Spillestart: 12.00
Spilleavgift: 160,-

Spilleform og premiering etter kretsens statutter.

Kleskode:
Spilleskjorte/klubbskjorte, pent tøy og pene sko.
Dongeri og joggebukser tillates ikke.

Påmelding til Trude Aden
Epost: trude.aden@getmail.no
Innen 8. februar kl. 21.00

MERK:

Påmelding er bindende.
Dersom en spiller ikke møter, er spillerens klubb ansvarlig ovenfor OØDK for spilleavgiften.
Det ble på Kretstinget 13.02.2011 vedtatt at påmelding etter oppsatt påmeldingsfrist gir et ekstra gebyr på kr. 200,- pr. turnering. Pengene går til arrangør.

Hilsen
Yorker Dartklubb