Statutter for Kretsmesterskapene

§1 Formål
Formålet for kretsmesterskapene er å kåre kretsens beste spillere i alle klasser/grener, samt beste klubblag.

§2 Terminfesting
Kretsmesterskapene terminfestes av kretsstyret etter NDF`s retningslinjer. Alle KM skal avholdes før tilsvarende NM.

§3 Spilleregler
Det spilles etter NDF's til enhver tid gjeldende spilleregler.
UNNTAK: Utestengelse/diskvalifikasjon ved brudd på 3 minutters-regelen ved forsinket oppmøte til kamp gjøres om til "tap av kamp" på kretsturneringer.

§4 Arrangør
Arrangør utpekes i hvert enkelt tilfelle av kretsstyret etter søknad. Søkere kan være enten en klubb eller et samarbeid mellom flere klubber. Søknadsfrist gis i kretsens terminliste. Søker som blir tildelt arrangementet skal ha beskjed senest 4 uker før arrangementsdato. Innbydelse skal ut senest 3 uker før arrangementsdato. Innbydelsen publiseres på kretsens hjemmeside og på kretsens facebook-side. Hvis en eller flere samarbeidende klubber blir tildelt et arrangement så skal klubben(e) sende inn innbydelse til styret i OØDK som igjen publiserer innbydelsen på kretsens hjemmeside og facebook-side. Klubben(e) kan i tillegg publisere innbydelsen på sine egne sider. KM Pentathlon arrangeres av kretsstyret.

§5 Spilleberettigede
Spilleberettigede er alle medlemmer av klubber innenfor Oslo/Østlandet krets, som har betalt fullt medlemskap i Norges Dartforbund.

§6 Minimum deltakerantall
Åpen: 8 single, 8 par, 4 klubblag
Damer: 4 single, 4 par, 2 klubblag
Junior: 4 single, 4 par, 2 klubblag
ParMix: 8 par
TrippelMix: 4 lag
Cricket: 8 Herrer, 4 Damer
Pentathlon: 8 Herrer, 8 Damer

§7 Seeding
KM Single og Cricket: Regjerende mester rankes som nr. 1. Øvrige Seedes etter gjeldende kretsrankingliste. Antall seedete avhenger av puljeantallet.
KM par og KM parmix: Seedes etter gjeldende kretseedingliste ved at parets poengsum legges sammen. Antall seedete par avhenger av puljeantallet.
KM Trippelmix: Seedes etter gjeldende kretsseedingsliste ved at lagets poengsum legges sammen. Antall seedete trippelmix lag avhenger av puljeantallet.
KM Lag: 4 lag seedes etter fjorårets KM-resultat.

§8 Spilleform
Det spilles med høyest mulig antall puljer i alle turneringer med puljespill.
Antall puljer: 1, 2, 4, 8 osv.
Antall spillere pr. pulje: Minimum 3, maksimum 6

KM Single:
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup. De 32 beste går videre til cup.
Det spilles 501 best av 5 leg i alle kamper, unntatt semifinaler 501 best av 7 leg og finaler 501 best av 9 leg.

KM par/parmix og trippelmix:
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup. De 32 beste går videre til cup.
Det spilles 501 best av 5 leg i alle kamper, unntatt finaler 501 best av 7 leg.

KM Klubblag:
Åpen klasse:
Det spilles ren cup, hver lagkamp spilles best av 17 enkeltleg etter oppsett og regelverk for NM klubblag.
Damer:
Her er det 3 spillere på hvert lag
Det spilles ren cup, hver lagkamp spilles best av 9 enkeltleg etter NDF sitt oppsett og regelverk for lagkamper junior.

KM Pentathlon:
Det spilles etter de til en hver tid gjeldende regler for Norsk Pentathlon.
Inntil 10 herrer og 10 damer uttas av kretsstyret blant de 30 beste etter gjeldende kretsseedingsliste.
Nr.1 på juniorseedingen er automatisk kvalifisert.

KM Cricket:
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup.
De 32 beste går videre til cup.
Det spilles etter NDF sine regler for Cricket.
Det spilles best av 3 leg i alle kamper i puljespill, best av 5 leg i cup, unntatt finaler som spilles best av 7.

§9 Spilleavgift:
Single kr. 200.- pr spiller.
Cricket kr. 200,- pr spiller.
Par kr. 150.- pr spiller.
Trippelmix kr. 150.- pr spiller.
Lag: kr. 150.- pr spiller
Pentathlon: kr. 300.- pr spiller
Juniorer betaler halv spilleavgift på alle turneringer frem til det året de fyller 19 år.

MERK:
Det ble på kretstinget 15. februar vedtatt å innføre forhåndsbetaling for alle kretsturneringer.
Ved for sen betaling påfaller det et gebyr på kr 50 pr turnering. Eventuelle gebyrer tilfaller arrangør.
Les mer om forhåndsbetaling HER

Påmelding er bindende. Dersom en spiller ikke møter, er spillerens klubb ansvarlig ovenfor OØDK for spilleavgiften.

§10 Premiering

Fordelingsnøkkel:

60% til premiering
30% til arrangør
10% til kretsen

Minnepremier:

KM Single og Cricket: Minnepremier til de 4 beste i hver klasse.
KM par, parmix, trippelmix, og lag: Minnepremier til finalistene i hver klasse.
KM Pentathlon: Minnepremie og pengepremier til de 3 beste herrer og de 3 beste damer.
Overskytende premiebeløp for de respektive klasser går til pengepremier.

§11 Loddsalg
Arrangøren(e) har enerett til lotteri og lignende under turneringen.

§12 Endringer
Disse lovene kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall.

Sist oppdatert etter kretstinget 15. februar 2020